• HİZMET DETAY

Tel Çit Sistemleri

Tel Çit Sistemleri

Ülkemizde tel çit sistemleri güvenlik ve koruma amaçlı olarak kullanılan özel araçlardandır. Güvenlik amacı dışında bağ, bahçe, site ve çeşitli alanlar için estetik amaçlı da kullanılabilen tel çit sistemleri farklı farklıdır.Örneği tel örgü ile hazırlanan tel çit sistemleri olduğu gibi sözü edilen sistemler panel çit ile de kurulabilmektedir. Seçilecek malzeme kullanım amacı ve estetik gereksinimlere göre değişmektedir. Estetik gereksinimlere göre tel çit sistemlerinin kullanım alanlarından bir tanesi halı saha etrafının çevrelenmesidir. Bunun için daha çok panel çit kullanılmaktadır.

Basit anlamda sözü edilen bu sistemlerin kurulumlarından bahsetmek gerekirse ilk olarak beton çit direği kurulumu belirlenen aralıklarla yapılmaktadır. Ardından seçilen tel sistemine göre tel örgü ya da panel çit bu direklerin üzerine monte edilmek suretiyle kurulum bitirilmektedir. Ancak, halı saha ya da beton saha yapımında prosedür biraz farklı işlemektedir. Saha kenarlarını çevirmek için tel çit sisteminin kurulumu için öncelikle direkler dikildikten sonra saha beton yapımı gerçekleştirildikten sonra tel çitler monte edilmektedir.